Поморие-до

 
Поморие-до

Дом Стефчеви
Дом Дани
Дом Маркулиеви
сЧерноморец
Безплатни обяви
Продава имот
Чат клуб
Карта
Видео
Картички
Карта на сайта
Приятели на сайта
За контакти
форумПубликации / Поморие

Поморие
15.06.09 18:20

Автор:Д.М.
Поморие
за Поморие           
Поморие-до сайта предлага оферти квартири под наем на морето en

ru
                                                                                                                                                  
ПОМОРИЕ

   Поморие е основан  5век преди Христа .От самото си
      основаване ,чак до началото   на миналия век ,
той е бил един от най-важните черноморски  градове  
по българските   земи.Малко известно е прабългарското
име на Поморие -Тутхон  след това се нарича Анхиало
Особенно голям разцвет достига през римското влади-
чество .Тогава градът става епископски център и сече собствени монети .От това време е Тракийската гробница -херон,открита в покрайнините на днешно
Поморие .Съдбата на Поморие (Анхиало) е да бъде
опожаряван и разрушаван.Разрушавали са го  готи
авари ,унищожавали са го убийствени пожари и природни бедствия,затова има малко запазени старинни
сгради ,въпреки многовековната история.
                Църквата "Прображение Господне" в Поморие е най-старата построика в града ,градена през 1763-1764г
завършена и осветена през 1765г ,тя е изградена на мястото на по-малък храм,съществуващ през 9век , и разрушен през 1760г
       Църквата е трикорабна масивна правоъгална сграда
с дъсчени тавани ,без външни кубета ,с вътршни сводове
Тя е единствената църква в целия християнски свят без олтарна  обсида на исток.Иконостасът е изцяло изработен
от дърворезба в която са употребени разнообразни флорални мотиви.На иконостаса са поставени 17 големи икони от царския ред,изписани от различни зографи
през 17и18в.,някои икони са от 16 в.Под царската икона
на Исус Христос в Солея ,се намира малко аязмо със светена вода  извиращо от каменна плоча  с дебелина 20-25см ,изворчето е наречено  от християните "Сълзите на Христос".

 
Ц                 и
   Днес по голямата
част от къщите в града са прустроени в семейни хотели
 Под наем се дават ателиета, стаи,апертаменти ,гаражи,
и офиси .Града се е променил до неузнаваемост.Високи
хотели закриват гледката към морето .
Къщи стаи апертаменти под наем
Дом Маркулиеви
Ви предлага
Дом  Дани
Ви предлага
Дом Стефчеви
Ви предлага
Ресторант Оазис
Ви предлага
Монтажна бригада
Ви предлага
beauty  studio
Ви предлага
ARTERY
фен зона Само за фенове

най-старата история такава каквато я видях

                                                    Древно - Анхиало
   Измежду всички селища по Западното Черноморие Анхиало като че ли най-ревниво пази тайните на своето минало. Древните автори, традиционно оскъдни на сведения за земите около Западния Понт, дълго време не обръщат внимание на този град. Едва римският географ Страбон (63 г. пр. Р. Хр. - 19 г. сл. Р. Хр.) нарушава мълчанието, за да отбележи, че "после [след Месамбрия] иде Анхиало, градец [полихнион] на аполонийците". Този кратък текст е тълкуван от всички изследователи в смисъл, че Анхиало е създаден като колония на Аполония (Созопол) с цел пълно господство над Бургаския залив и принадлежащата му територия, за владеене на солниците и срещу влиянието на съседната Месамбрия.
   Приемайки безрезервно това сведение, съвременните изследователи е трябвало да потърсят една приемлива дата за създаването на "градеца на аполонийците". И тъй като, когато Страбон е написал своята "География" (около 7 г. пр. Р. Хр.), Аполония е била вече значително западнала и не е можела да създава свои колонии, естествено е било да се потърси една по-ранна дата за основаването на селището - V или IV в., когато е бил най-големият и разцвет. По такъв начин Анхиало влиза в науката като спътник в системата от гръцки колонии, чиято орбита се е простирала по цялото протежение на Черноморското крайбрежие.
   Това твърдение дълго време не беше нищо повече от едно съблазнително предположение, експлоатирано в различна степен от съвременните патриоти на древната Аполония, тъй като в продължение на десетилетия старият град мълчеше, без с нищо да потвърждава своето толкова отдавнашно съществуване.
   През 1960 г., по време на разкопки в древния град Истрия (на румънския черноморски бряг, близо до устието на Дунав), бе открита голяма мраморна плоча, върху която в четиридесет реда е запазен Декрет на Народното събрание на Аполония.
   От този изключително интересен документ става ясно, че през II в. пр. Р. Хр. и във всеки случай в средата на века, от когато най-късно може да се датира този надпис, Анхиало е бил силно укрепено място ["фрурион"], с крепостни стени, което е било завладя-но от съседната Месамбрия(дн. Несебър), и се е наложило изпратеният от Истрия наварх(адмирал) Хегесагор, син на Моним да атакува и по време на сражението да разруши крепостните стени на Анхиало, възвръщайки го отново в ръцете на аполонийците. По такъв начин сведението на Страбон в известен смисъл се потвърждава: благоприятното географско разположение на Анхиало на северния бряг на сегашния Бургаски залив му придавало изключително значение, за да се води спор с цената на оръжието между Месамбрия и Аполония. Трудно е да се определи по-точно в какво се изразява това значение на Анхиало. Както показва историята на Аполония, градът през елинистическата епоха не е играл оная голяма роля в живота на крайбрежието, каквато е имал в по-ранния период (V - IV в.).

                 Православен храм "Рождество на Пресвета Богородица"  


Този храм е построен в чест и памет на Рождеството на Пресвета Богородица и съграден за слава на Светата и Животворяща Троица през 1890г. от първомайстор Генчо Кънев. Поради смъртта на първомайстора някой от елементите на църквата са останали незавършени. Тя е замислена като централна куполна сграда. Наосът е почти квадратен, освободен от всякакви допълнителни елементи, като върху четири колони издигнати в сердата му, е трябвало да бъде построен внушителен купул. Той не е бил издигнат, а на негово място е изграден почти посък сляп купол. Останалите полета от покритието са с балдахинови сводове.
   Иконостасът затваря единствено отвора на широкта апсида, като страничните му крила лягат плътно върху източната стена на наоса. През 1891 г. църквата е осветена от Сливенския Митрополит Геврасий. Навярно по време на освещаването иконостасът е бил дърводелски. В 1909 - 1911 г. той е допълнен с две странични крила, царските двери са пренесени от по-стар иконостас, а иконите са копия на руски икони.

   През 1959г. църквата е основно преустроена. Стенописите са изографисани от художниците Н.Ростовцев, К.Йорданов и А.Сорокин в духа на академичната иконопис, а иконостасът се подменя с резбован - дело на К.Кошаревски. В подиконните пана са разработени битови сцени от ежедневието на поморийските жители.
   Архиерейския трон и аналоя са дело на софийския резбар П.Кушлев.

   Жителите на гр. Поморие и всички православни християни празнуват Рождество на Пресвета Богородица на 8 септември.

   
Общински  Музей  и Галерия
   Работно време на музея:
   от 8 до 12
   от 16 до 20 часа.
   Почивни дни: събота и неделя
   Тел. 0596/61-19; Ул. "Княз Борис 1" Nо 33 а.


   В експозицията е показана историята на града и региона от праисторическия до късносредновековния период.
   В първа зала, където се намира отдел "Праистория" са представени предмети от бита, както и праисторическа керамика от халколита (V - IV хил. пр. Хр.)
   Втора зала съдържа материали, свързани с античния град, сред които: надпис - декрет на Аполоня, керамика. 
   Оформен е и отдел "Подводна археология", където са представени каменни котви от късната бронзова епоха (карая на II хил.пр.Хр.), каменни и оловни щокове от IV-II в.пр.н.е., находки от амфори. 

   Изложени са и част от двата типа керемиди, превозвани от римски кораб (I-IIв.), потънал близо до брега.

   Запазена е и част от кила на кораба. Интерес представляват и намерените огромнни кости пред нос Кротирия, които принадлежат на на мастодонти, измрели през Ледниковия период.
   Древното име на Поморие е Анхиало. Голямата част от находките от късната бронзова епоха (кр. на II хил.пр.Хр.) давт основание да се предполага, че градът възниква като тракийско селище, още в този ранен период. След което като гръцка колония е създаден в края на Vв.пр.Хр.
   При император Траян (98 - 117г.сл.Хр.) Анхиало получава статут на град с административно устройство като останалите западнопонтийски градове.
   Античния римски град се намира в местността "Палеокастро" разположен на 120 ha и се нарича "Улпия Анхиалейон Палеокастро".
   Пристанището на Анхиало играе голяма роля за развитието на града.То е най-големия вносно-износен пункт на римската провинция Тракия, използвано и за снабдяването на римските войски по време на изтичните трансбалкански експедиции на империята.
   В трета зала са представени части от античния водопровод на града, оброчни плочки, надпис, посветен на бог Аполон, украшения, апликации и фибули. 
   От средновековния период са изложени сечива, бойна брадва, меч, връх на копие, фрагменти от трапезна сграфито керамика, кръстове и украшения.
   Отделно са обособени намерените архитектурни елементи от антични сгради, както и надписи на старогръцки, латински и арабски език.
    Представените в четвърта зала монети на Анхиало, Месамбрия, Деултум, Марцианопол, както тракийски, македонски, римски, византийски, стробългарски и османски такива, говорят за оживената търговия и връзки на древния град. 

   Анхиало сече над 200 типа бронзови монети от времето на император Антонин Пий до император Гордиан III (249г. сл. Хр.)

   След което Анхиало става център на голямата римска провинция Хемимонт. Монетите находки дават многостранна информация за града в различни аспекти - религия, история, архитектура, изкуство и поминък. В същата зала са представени няколко старопечатни издания.
източник
0.0807